Có 1 kết quả:

mí bù zhī fǎn

1/1

mí bù zhī fǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go astray and to not know how to get back on the right path (idiom)