Có 1 kết quả:

mí huàn yào

1/1

mí huàn yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hallucinogen
(2) dimethyltryptamine (DMT)
(3) psychedelic