Có 1 kết quả:

mí lí mǎ hu

1/1

Từ điển Trung-Anh

muddle-headed