Có 1 kết quả:

mí wù

1/1

mí wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dense fog
(2) fig. completely misleading