Có 1 kết quả:

mí hún tāng

1/1

mí hún tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. waters of oblivion
(2) mythological magic potion to bewitch sb