Có 1 kết quả:

zhuī xīng zú ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) groupie (slang)
(2) idolator