Có 1 kết quả:

zhuī gēn jiū dǐ

1/1

zhuī gēn jiū dǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get to the heart of the matter