Có 1 kết quả:

zhuī gēn jiū dǐr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 追根究底[zhui1 gen1 jiu1 di3]