Có 1 kết quả:

tuì wǔ jūn rén ㄊㄨㄟˋ ㄨˇ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

veteran