Có 1 kết quả:

tuì què

1/1

tuì què

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retreat
(2) to shrink back