Có 1 kết quả:

tuì xué

1/1

tuì xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to quit school