Có 1 kết quả:

tuì gé jiàn ㄊㄨㄟˋ ㄍㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

backspace (keyboard)