Có 1 kết quả:

tuì gé jiàn

1/1

tuì gé jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

backspace (keyboard)