Có 1 kết quả:

tuì huǒ

1/1

tuì huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

annealing (metallurgy)