Có 1 kết quả:

tuì shāo

1/1

tuì shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reduce fever