Có 1 kết quả:

tuì rè ㄊㄨㄟˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to reduce fever