Có 1 kết quả:

tuì rè

1/1

tuì rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to reduce fever