Có 1 kết quả:

tuì huò ㄊㄨㄟˋ ㄏㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to return merchandise
(2) to withdraw a product