Có 1 kết quả:

tuì bì

1/1

tuì bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to withdraw