Có 1 kết quả:

sòng lǐ huì

1/1

sòng lǐ huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shower (for bride, baby etc)