Có 1 kết quả:

sòng zhōng

1/1

sòng zhōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pay one's last respects

Một số bài thơ có sử dụng