Có 1 kết quả:

sòng zhōng ㄙㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pay one's last respects