Có 1 kết quả:

sòng zhōng

1/1

sòng zhōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay one's last respects