Có 1 kết quả:

sòng jiù yíng xīn ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) usher out the old, greet the new
(2) esp. to see in the New Year