Có 1 kết quả:

sòng yǎng

1/1

sòng yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to place out for adoption