Có 1 kết quả:

shì hé

1/1

shì hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fit
(2) to suit