Có 1 kết quả:

shì liàng

1/1

shì liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

appropriate amount