Có 1 kết quả:

táo shuì

1/1

táo shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to evade a tax