Có 1 kết quả:

táo lí

1/1

táo lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to run out
(2) to escape