Có 1 kết quả:

nì fǎn yìng

1/1

nì fǎn yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reverse reaction
(2) counterreaction
(3) inverse response