Có 1 kết quả:

nì xiàng

1/1

nì xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) backwards
(2) reverse direction