Có 1 kết quả:

nì shuǐ xíng zhōu

1/1

nì shuǐ xíng zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. a boat going against the current (idiom); fig. you must work harder