Có 1 kết quả:

nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

like rowing a boat upstream, if you stop moving forward you fall back (idiom)