Có 1 kết quả:

nì huǒ

1/1

nì huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of an engine) to backfire