Có 1 kết quả:

nì chén

1/1

nì chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rebellious minister

Một số bài thơ có sử dụng