Có 1 kết quả:

nì xí

1/1

nì xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

counterattack