Có 1 kết quả:

xuǎn jǔ

1/1

xuǎn jǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to elect
(2) election
(3) CL:次[ci4],個|个[ge4]