Có 1 kết quả:

xuǎn jǔ rén

1/1

xuǎn jǔ rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) voter
(2) elector