Có 1 kết quả:

xuǎn chū

1/1

xuǎn chū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pick out
(2) to select
(3) to elect