Có 1 kết quả:

xuǎn qū

1/1

xuǎn qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electoral district
(2) constituency