Có 1 kết quả:

xuǎn qǔ

1/1

xuǎn qǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to choose