Có 1 kết quả:

xuǎn zhào

1/1

xuǎn zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chosen and called