Có 1 kết quả:

xuǎn tīng

1/1

xuǎn tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

selective listening (linguistics)