Có 1 kết quả:

xuǎn zhǐ

1/1

xuǎn zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to select a suitable site
(2) site
(3) location