Có 1 kết quả:

xuǎn dìng ㄒㄩㄢˇ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to select
(2) to choose
(3) to settle on