Có 1 kết quả:

xuǎn lù

1/1

xuǎn lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an excerpt
(2) a digest