Có 1 kết quả:

xuǎn shǒu

1/1

xuǎn shǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) athlete
(2) contestant