Có 1 kết quả:

xuǎn zé

1/1

xuǎn zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to select
(2) to pick
(3) choice
(4) option
(5) alternative