Có 1 kết quả:

xuǎn zé xìng

1/1

xuǎn zé xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) selective
(2) selectiveness
(3) selectivity