Có 1 kết quả:

xuǎn mín

1/1

xuǎn mín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) voter
(2) constituency
(3) electorate