Có 1 kết quả:

xuǎn yòng

1/1

xuǎn yòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to choose for some purpose
(2) to select and use